Nyhet

Nyttig informasjon om valgkomitéen i borettslag og sameier

Hvert år velges beboere inn i en valgkomité i borettslag og sameier. Mange mangler kunnskap om komitéens rolle, derfor har PHM Forvaltning utarbeidet nyttig informasjon dere kan bruke.

Hvorfor valgkomité: Eierne velger et styre som representerer dem. Valgkomiteen hjelper med å velge et kompetent styre gjennom årsmøter eller generalforsamlinger.

Valgkomiteens rolle: Det er ikke lover eller forskrifter som detaljert regulerer valgkomiteen i sameier og borettslag, så det er opp til boligselskapet å fastsette retningslinjer. Dette kan skje gjennom vedtekter eller en egen instruks som godkjennes på generalforsamlingen. Komiteen bistår generalforsamlingen/årsmøtet med å velge et godt sammensatt styre ved å rekruttere kandidater og gi anbefalinger.

Regulering av valgkomitéen: Boligselskapet fastsetter retningslinjer gjennom vedtekter eller en instruks godkjent på generalforsamlingen.


En kort guide for valgkomiteen:

Planleggingsmøte: Intern konstituering, etablere rutiner, og lage en plan.

Kartlegging: Få oversikt over potensielle kandidater og analysere kompetanse.

Kandidatsøk og rekruttering: Bruke gjerne styreportal for å melde fra at man har behov for kandidater, og bli kjent med kandidater gjennom samtaler.

Innstilling: Vurdere kandidater, matche med behovet, og sende enstemmig innstilling til generalforsamlingen.

Valg: Presentere innstillingen på generalforsamlingen/årsmøtet, ha separate avstemninger for styreleder og styremedlemmer, og evaluere prosessen.

Avslutning: Etter valget møtes valgkomiteen for å evaluere prosessen og gi innspill til neste periode, sikre kontinuitet og forbedring av valgkomiteens arbeid.


Mangler interne kandidater eller spesialkompetanse i styret?