Nyhet

PHM Forvaltning har inngått rammeavtale med Brækhus Advokatfirma

Vi har gleden av å informere om at PHM Forvaltning har inngått rammeavtale med Brækhus Advokatfirma.

PHM har for sine kunder fremforhandlet 20 % rabatt på advokatenes timepriser.

Avtalen innebærer også en årlig 30 minutters fri bistand. Advokatene vil da kunne svare ut enkle saker eller vurdere om saken er verd å gå videre med uten kostnad.

Brækhus Advokatfirma har et team av advokater med spesialisering innenfor boligselskapsrett. Advokatene har i en årrekke bistått med all typer juridiske problemstillinger styrene i boligselskapene kan bli stilt ovenfor.

Som eksempler nevnes:

Seksjonering og reseksjonering

Håndtering av mislighold

Salg/utvikling av tomte- og bygningsareal (f.eks. loft)

Deltakelse på eller bistand til styremøter og årsmøter/ generalforsamlinger, samt styreverv

Interne forhold i boligselskapene, f.eks. om vedlikehold, skade- og erstatningsansvar og mislighold

Nabotvister, forhold til leverandører og offentlige myndigheter (f.eks. plan- og byggesaker, ekspropriasjon, skjønn

Tvister for domstolene

Kurs og webinar

PHM og Brækhus avholder regelmessige kurs for styremedlemmer.

Vi gir dere en enklere start på styrehverdagen kurs i praktisk styrearbeid.

Kurset er praktisk rettet hvor du vil få konkrete råd om hvordan gode rutiner og fornuftig arbeidsfordeling kan bidra i arbeidet som følger av et styreverv.

Vi har også en rekke kurs med mer spesifikke temaer. Blant annet HMS i boligselskap, salg av fellesarealer, og mislighold.

Image Placeholder

Christian Engelstad

Partner | Advokat

engelstad@braekhus.no

(+47) 909 63 881

Christian Engelstad er spesialist innen fast eiendomsrettsforhold og arbeidsrett med omfattende prosedyreerfaring.

Christian har bred erfaring med å bistå boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap), i spørsmål knyttet til boligrett.

Han er redaktør for nettstedet www.eiendomsadvokat.no

Eirik Espenes Image Placeholder

Eirik Espenes

Partner | Advokat

espenes@braekhus.no

(+47) 988 36 840

Eirik Espenes har ekspertise innen kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom, organisering og utbygging av eiendomsprosjekter, regulerings- og byggesaker, entreprise, etablering og forvaltning av boligselskaper og tinglysing.

Eirik har erfaring som forretningsfører og som styremedlem for flere bolig- og næringseiendommer.