Personvernerklæring og Cookies

På denne nettsiden benytter vi cookies. Denne cookie-erklæringen beskriver bruken av cookies på www.phmforvaltning.no, samt hvilke til hvilke formål vi benytter cookies.

Definisjoner:

Denne nettsiden bruker tredjeparts-cookies, og er navngitt i tabellen lengre ned på denne siden

Analyse og statistikk
Dette er cookies som bruker til trafikkmålinger og analyse av bruksmønster etc.

Cookie

Type

Employed

Beskrivelse

_ga

Analyse

1 år. 1 mnd

Assosiert med Google Universal Analytics, som er en betydelig oppdatering til Googles mer vanlig brukte analysetjeneste. Denne cookien brukes for å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne data om besøkende, økter og kampanjer for nettstedets analyserapporter.

_ga_VKYJVVDDNB

Analyse

1 år, 1 mnd

Brukes av Google Analytics for å opprettholde statusen for økten.

cc_cookie_sf

Nødvendig

1 år

Denne cookien er satt for å huske brukerens samtykke til bruk av informasjonskapsler. Den lagrer ikke personlige data.

Personvernerklæring

Hvilke tjenester gjelder personvernerklæringen

Personvernerklæringen gjelder for nettsiden på www.phmforvaltning.no

Her er vi behandlingsansvarlig. Opplysninger som behandles om deg i denne sammenhengen vil være bruksdata ved besøk på våre nettsider og informasjon som du selv sender inn via skjemaer på våre nettsteder. Se for øvrig cookie-erklæringen som angir hvordan vi samler inn og behandler bruksdata på våre nettsteder.

PHM Group Norge, org. no. 925 231 398 («vi», «oss») er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du bruker Tjenestene.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Når du bruker våre nettsider, behandler vi opplysninger basert på informasjonskapsler (cookies). Vi vil som utgangspunkt ikke kunne knytte disse opplysningene til deg som person, med mindre du legger igjen en henvendelse i kontaktskjemaet vårt. Du kan lese mer i vår Cookie-erklæring.

Når du legger inn en henvendelse behandler vi særlig følgende opplysninger:

Hvorfor behandler vi opplysninger

Vi behandler opplysningene for:

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer personopplysningeneså lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de er samlet inn for. Våre kriterier for å fastsette hvor lenge vi oppbevarer opplysningene er:

Vi kan lagre og benytte anonymiserte opplysninger uavhengig av ovennevnte lagrings-/slettekriterier.

Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger. Dette gjør du ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Hvordan nettsiden blir brukt deles med tredjepart, men informasjon i kontaktskjema blir ikke delt.

Bruk av underleverandører

Vi behandler opplysninger om deg hos våre underleverandører i den grad det er nødvendig for at de skal yte sine tjenester til oss.

Vi har databehandleravtaler med slike underleverandører for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene.

Vi kan dele opplysninger med andre selskap i vårt konsern for interne administrative formål, slik som analyse, rapportering og kundeadministrasjon.

Rettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det gjelder visse betingelser for og unntak fra disse rettighetene.

Innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Retting eller sletting: Du har rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg.

Begrensning: Du har rett til å be oss å stanse («fryse») behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.

Dataportabilitet: Der vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, har du rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format.

Protest: Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å benytte lenken som er inkludert i hver epost.

Klage til Datatilsynet: Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Telefon 920 68 537

tommy@phmgroup.no

Verkseier Furulunds vei 5
0668 Oslo