Profesjonell Boligforvaltning

Forretningsførsel

PHM bistår boligselskap med å få full kontroll på drift, forretningsførsel og styrearbeid. Vi sørger for at boligselskapet følger lover og forskrifter, og at dere til enhver tid har en oversiktlig og ryddig økonomi.

Et styre har et stort ansvar på vegne av beboerne og det kan til tider være en svært krevende oppgave. Som deres boligforvalter er vi deres profesjonelle ressurs i et langsiktig perspektiv. Vi vil gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene – slik at dere kan føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Et team som står klar til å hjelpe deg med forretningsførsel

Hva annet vi kan tilby

Vårt utvalg av nøkkeltjenester for å styrke boligselskapets drift og økonomi. De er skreddersydde for å møte de sesifikke behovene til ditt boligselskap.

Administrativ forvaltning

 • En fast kontaktperson for styret
 • Bistand til styremøter og generalforsamlinger
 • Rådgivning slik at dere kan ta avgjørelser basert på kvalifisert grunnlag
 • Faglig kunnskap om lover og regler
 • Bistand i forbindelse med oppfølging av forsikringssaker
 • Bistand ved konflikter og uenigheter i boligselskapet
 • Juridisk bistand ved tyngre saker
 • Oppfølging av vedlikehold av bygningsmassen og fellesarealer i borettslaget
 • Ekstern styreleder

Bistand til gårdeiere

 • Kontraktsadministrasjon og leieinnkreving
 • Utleie av ledige lokaler
 • Oppfølging av drift og vedlikehold
 • Løpende regnskapsførsel
 • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
 • Håndtering av merverdiavgift for frivillig registrerte eiendommer
 • All korrespondans og selskapets arkiv

Økonomisk forvaltning

 • Løpende regnskapsføring og årsoppgjør.
 • Fakturering av fellesutgifter og betaling av regninger
 • Budsjettering
 • Avregninger og ajourhold av IN-lån