Profesjonell Boligforvaltning

Lettstyrt Styreportal

Lettstyrt vil spare styret for mye tid på de ulike oppgavene de skal gjennomføre. Styremedlemmer sier de sparer inntil 50% av tiden de brukte på styrearbeid etter at de tok i bruk Lettstyrt. La oss hjelpe dere å oppnå det samme.

Lettstyrt har levert styreverktøy til boligselskap siden 2013 og har i dag flere hundre kunder.  Med Lettstyrt styreportal jobber alle i styret inn mot et felles system. Dette gjør at alle i styret har tilgang til det samme og at historikk automatisk videreføres ved endringer i styresammensetningen. Ingen informasjon eller dokumentasjon lagres på lokale maskiner, private-/jobbeposter osv. Les mer om tjenesten på Lettstyrt.no .

  • Alt i én plattform. Håndter styremøter, årsmøter, referater, dokumenter, HMS, oppgavestyring, intern og ekstern kommunikasjon. Alt fra et sted.
  • Gjør innhold tilgjengelig. Alt innhold og historikk er søkbart og tilgjengelig for alle som til enhver tid sitter i styret.
  • Helthetlig oppfølging Vi tilbyr god kundestøtte. Eierselskapet PHM Group Norge kan også bistå med ulike tjenester knyttet til boligselskap ved behov.
Digital signering av styremøte

HMS for boligselskap

HMS kan virke komplekst og vanskelig å gripe an. Boligselskap er underlagt samme lov som virksomheter, omfanget vil være mindre omfattende. Lettstyrt kan bistå slik at dere får lagt inn oppgavene som dekker minimumskravet styret må etterleve.

  • Alle oppgaver kommer med beskrivelser for hva som skal gjøres
  • Det ligger dokumentmaler og digitale sjekklister klare for utfylling knyttet til de respektive oppgavene
  • Vi legger også inn oppfølgingspunkter for kontroller av diverse anlegg i bygningsmassen til det enkelte boligselskap.
  • Vi gjennomfører alltid opplæring av nye kunder slik at styret kommer godt i gang med arbeidet.
  • Man kan også legge til egne tilleggsoppgaver her om ønskelig slik at man kan bruke modulen som årshjul.

Personer utenfor styret kan også gis tilgang til HMS-modulen, som for eksempel vaktmester som kan utføre mange av de praktisk oppgavene. Ta kontakt med vår kontaktperson for mer informasjon.

Jan Erik Myhrene

Prosjektleder

Telefonnummer
907 80 541