Råd og Tips

Er du nyvalgt styremedlem?

Her er noen gode råd til deg

Å være styremedlem i et boligselskap er en viktig og spennende oppgave som krever engasjement og samarbeid. Som styremedlem har du ansvar for å ivareta sameiets eller borettslagets interesser, og bidra til et godt bomiljø for alle beboerne. Det er ikke nødvendig å ha noen spesiell kompetanse for å sitte i styret, men det er lurt å sette seg inn i noen grunnleggende regler og prinsipper som gjelder for styrearbeidet.

Her er noen nyttige råd til deg som er ny i styret der du bor:

 1. Hold deg oppdatert

  Følg med på hva som skjer i boligselskapet, og hold deg orientert om styrets arbeidsplan, budsjett og regnskap. Sørg for å lese innkallingen og sakspapirene før hvert styremøte, og forbered deg på eventuelle spørsmål eller innspill du har til sakene.

 2. Kommuniser godt

  Vær tydelig og konstruktiv i din kommunikasjon med de andre styremedlemmene, forretningsføreren, beboerne og eventuelle eksterne samarbeidspartnere. Lytt til andres meninger, og vis respekt for ulike synspunkter. Bidra til å informer beboerne om styrets arbeid og vedtak på en god måte, for eksempel gjennom nyhetsbrev, oppslag eller styreportal. Har dere oss som forretningsfører kan dere enkelt kommunisere med beboere via styreportalen og legge ut nyhetssaker og praktisk informasjon.

 3. Vær lojal

  Som styremedlem har du taushetsplikt om saker som behandles i styret, og du skal ikke uttale deg på vegne av styret uten at det er avklart på forhånd. Du skal også respektere de vedtakene som styret fatter, selv om du kanskje var uenig i dem. Hvis du har en interessekonflikt i en sak, skal du melde fra om det og trekke deg fra behandlingen av saken.

 4. Søk kunnskap

  Det er viktig å kjenne til boligselskapets vedtekter og husordensregler, og ha noe kjennskap til det lovverket dere er omfattet av. Eksempelvis Eierseksjonsloven hvis du sitter i styret i et sameie, og Borettslagsloven for borettslag.

Vi gjennomfører kurs for nye styremedlemmer som gir en god innføring i praktisk styrearbeid.